Notaris ALmere

Vier jongvolwassenen en hun ouders zijn een wooninitiatief gestart in Almere. Hun doel is om een zo zelfstandig mogelijke woonvoorziening te realiseren voor jongeren (18 tot 30 jaar) met een lichamelijke handicap en soms ook een (beperkte) ontwikkelingsachterstand.

Door bemiddeling van Mooi Zo Goed Zo kon zeer snel een belangrijke stap gezet worden, namelijk het oprichten van de stichting Flevoloft. Stichting Flevoloft is een stichting zonder winstoogmerk met als missie deze jongeren te helpen aan een zelfstandige woning met begeleiding. Notaris Auke van der Meer van Almeer Notaris heeft vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid de stichting Flevoloft op woensdag 7 september kosteloos gepasseerd.

Om het plan te kunnen realiseren zoekt stichting Flevoloft nog mede-initiatiefnemers. Men verwacht met 16 tot 18 toekomstige bewoners genoeg slagkracht te hebben om een mooie woonvoorziening te kunnen realiseren. Interesse? Neem contact met ons op.